phone number
 
 
 
התקשרו עכשיו
 
073-7841672
 
זהו מספר מקשר
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
מדארט- מרפאות שיניים
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

גלריית ציפוי חרסינה

 
 
לפני
 
כתמים בשיניים קדמיות
 
כתמים בשיניים קדמיות
 
 
 
לפני
 
אחרי ציפוי חרסינה עם השחזה מינימלית
 
אחרי ציפוי חרסינה עם השחזה מינימלית
 
 
 
 
לפני
 
שיניים עם שחיקה חומצית ושברים קטנים בקצוות
 
שיניים עם שחיקה חומצית ושברים קטנים בקצוות
 
 
 
 
 
אחרי
 
6 ציפויי חרסינה
 
6 ציפויי חרסינה
 
 
 
 
 
לפני
 
שיניים צהובות וצפופות
 
שיניים צהובות וצפופות
 
 
 
 
 
אחרי
 
6 ציפויי חרסינה בשיניים עליונות. הלבנה וכתר זירקוניה בלסת תחתונה
 
6 ציפויי חרסינה בשיניים עליונות. הלבנה וכתר זירקוניה בלסת תחתונה
 
 
 
 
 
לפני
 
מטופלת לא אוהבת את שיניה הקדמיות
 
מטופלת לא אוהבת את שיניה הקדמיות
 
 
 
 
 
אחרי
 
4 ציפויי חרסינה בצבע טבעי
 
4 ציפויי חרסינה בצבע טבעי
 
 
 
 
 
לפני
 
שיניים קדמיות עם נסיגת חניכיים ובעטייה ״בריחה קדימה״ של השיניים
 
שיניים קדמיות עם נסיגת חניכיים ובעטייה ״בריחה קדימה״ של השיניים
 
 
 
 
 
אחרי
 
4 ציפויי חרסינה קדמיים, קיבוע של השיניים והלבנה
 
4 ציפויי חרסינה קדמיים, קיבוע של השיניים והלבנה
 
 
 
 
לפני
 
שיניים צהובות עם סתימות ישנות
 
שיניים צהובות עם סתימות ישנות
 
 
 
אחרי
 
4 ציפויי חרסינה והלבנה של יתר השיניים
 
4 ציפויי חרסינה והלבנה של יתר השיניים
 
 
 
לפני
 
שיניים עם דיאסטמה - רווח קדמי גדול מאד בין השיניים
 
שיניים עם דיאסטמה - רווח קדמי גדול מאד בין השיניים
 
 
 
אחרי
 
4 ציפויי חרסינה לקבלת שיניים קצת יותר רחבות בקשת ישרה ושלמה
 
4 ציפויי חרסינה לקבלת שיניים קצת יותר רחבות בקשת ישרה ושלמה
 
 
 
לפני
 
שיניים קדמיות צפופות, עם סתימות ישנות ושינוי צבע לאחר טיפולי שורש
 
שיניים קדמיות צפופות, עם סתימות ישנות ושינוי צבע לאחר טיפולי שורש
 
 
 
אחרי
 
2 כתרי זירקוניה ו-4 ציפויי חרסינה
 
שיניים קדמיות צפופות, עם סתימות ישנות ושינוי צבע לאחר טיפולי שורש
 
 
 
 
 
 
לפני
 
 לפני - שחיקת שיניים וסגר הפוך
 
שחיקת שיניים וסגר הפוך
 
 
 
 
 
אחרי
 
 אחרי - 4 ציפויי חרסינה
 
4 ציפויי חרסינה
 
 
 
 
 
 
 
לפני
 
כתמים בשיניים קדמיות
 
שיניים קדמיות כהות
 
 
 
 
 
אחרי
 
אחרי ציפוי חרסינה עם השחזה מינימלית
 
אחרי ציפוי חרסינה החיוך אומר הכל
 
 
 
 
 
 
 
לפני
 
שיניים שבורות
 
שיניים שבורות
 
 
 
 
 
אחרי
 
4 ציפויים קדמיים
 
אחרי ציפוי חרסינה עם השחזה מינימלית
 
 
 
 
 
 
 
 
 
לפני
 
שיניים שבורות
 
מרווחים בין השיניים
 
 
 
 
 
אחרי
 
4 ציפויים קדמיים
 
4 ציפויים בכל לסת לסגירת המרווח