phone number
 
 
 
התקשרו עכשיו
 
073-7841672
 
זהו מספר מקשר
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
10 חוות דעת
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
מדארט- מרפאות שיניים
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

האם הכתמים יחזרו?

 
הפרמטרים לחזרת בעיית הפיגמנטציה תלויים בעוצמתה, גודלו של האזור הבעייתי ומשך הזמן שחלף מאז טיפול הדה-פיגמנטציה.
ככל מקובל כיום לדבר על חזרה של 30% מהכתמים בתקופה של 5 שנים.

כל הפרמטרים הללו נלקחים בחשבון לפני תחילת הטיפול.
דה-פיגמנטציה, בסופו של דבר, היא שילוב של הצלחה אסתטית ועדינות כירורגית, וכאן חשיבותו של הטיפול בלייזר.