phone number
 
 
 
התקשרו עכשיו
 
073-7841672
 
זהו מספר מקשר
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
10 חוות דעת
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
מדארט- מרפאות שיניים
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

הלבנה של החלק הפנימי של השן

 
הלבנת שיניים לא ויטליות
הבהרה פנימית של שיניים שעברו טיפול שורש, השחירו ולא שוחזרו ע"י כתר.
הגורמים לשינוי הצבע מרובים: חומרים נמקיים שעברו שינוי צבע ושקעו בדנטין (השכבה הפנימית של השן), יוני מתכת שחדרו לדנטין מחומר המילוי של סתימת השורש ועוד.

הבהרת שן לא ויטלית אפשרית רק לאחר שנבדק ונמצא שטיפול השורש תקין ואטום, ע"מ לא לגרום לנזק שעלול להיגרם ע"י דליפת חומרי הלבנה דרך תעלת השורש.התהליך מבוצע ע"י שילוב של טיפול במרפאה הממשיך בבית כשהחומר מוחלף בתדירות גבוהה, Walking bleach. טיפול זה מחייב בקרה צמודה של רופא שיניים. מידת ההצלחה של הלבנה פנימית אינה אחידה ותלויה בזמן שעבר מאז שינויי הצבע ובגורם לו.