phone number
 
 
 
התקשרו עכשיו
 
073-7841672
 
זהו מספר מקשר
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
מדארט- מרפאות שיניים
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

כתרים וגשרים

 
כתרים וגשרים מסוגים שונים: מתכת מלאה, מתכת מצופה בחרסינה או כתרים אסתטיים מחרסינה מלרה, חרסינה על גבי כיפת זירקוניה, פרוסירה ועוד.. מאפשרים להשלים שן / שיניים להחזרתה לתפקוד ואסתטיקה מלאים. למידע נוסף לחץ כאן
 
 
 
 
לפני
 
2 כתרים ישנים במראה לא טבעי
 
2 כתרים ישנים במראה לא טבעי
 
 
 
 
 
אחרי
 
כתרים על בסיס זירקוניה, המתאימים במדוייק לשיניים הסמוכות
 
כתרים על בסיס זירקוניה, המתאימים במדוייק לשיניים הסמוכות
 
 
 
 
 
לפני
 
שיניים שחוקות ושבורות
 
שיניים שחוקות ושבורות
 
 
 
 
 
אחרי
 
4 כתרי זירקוניה
 
4 כתרי זירקוניה
 
 
 
 
 
לפני
 
שיניים צפופות, עם מוקדי עששת נרחבים. המטופל מסרב ליישור שיניים
 
שיניים צפופות, עם מוקדי עששת נרחבים. המטופל מסרב ליישור שיניים
 
 
 
 
 
אחרי
 
4 טיפולי שורש, 4 מבנים ו-4 כתרי זירקוניה
 
4 טיפולי שורש, 4 מבנים ו-4 כתרי זירקוניה
 
 
 
 
 
לפני
 
2 כתרים קדמיים ישנים
 
2 כתרים קדמיים ישנים
 
 
 
 
 
אחרי
 
הוחלפו ב-2 כתרים אסתטיים על בסיס זירקוניה
 
הוחלפו ב-2 כתרים אסתטיים על בסיס זירקוניה
 
 
 
 
לפני
 
כתרים ישנים על בסיס מתכת ושיניים עם סתימות ישנות
 
כתרים ישנים על בסיס מתכת ושיניים עם סתימות ישנות
 
 
 
אחרי
 
כתרים ישנים על בסיס מתכת ושיניים עם סתימות ישנות
 
ציפוי Emax, שלוש כתרים על בסיס חרסינה אחד
 
 
 
לפני
 
שן קדמית עליונה עם למינייט חרסינה לא מתאים
 
שן קדמית עליונה עם למינייט חרסינה לא מתאים
 
 
 
אחרי
 
שן קדמית עליונה עם כתר חרסינה אסטטי
 
שן קדמית עליונה עם כתר חרסינה אסטטי
 
 
 
לפני
 
לפני - 2 כתרים ישנים על בסיס מתכת שדרמו להכתמת החניכיים
 
הכתמת חניכיים בשל כתרי חרסינה על מתכת
 
 
 
אחרי
 
אחרי - 2 כתרים חדשים על בסיס זירקוניה
 
כתרים חדשים על בסיס זירקוניה, ללא הכתמה
 
 
 
לפני
 
לפני - 2 כתרים ישנים על בסיס מתכת שדרמו להכתמת החניכיים
 
2 כתרים ישנים על בסיס מתכת שגרמו להכתמת החניכיים
 
לפני
 
לפני - 2 כתרים ישנים על בסיס מתכת שדרמו להכתמת החניכיים
 
פה מחוסר שיניים
 
 
 
אחרי
 
אחרי - 2 כתרים חדשים על בסיס זירקוניה
 
2 כתרים חדשים על בסיס זירקוניה
 
אחרי
 
אחרי - 2 כתרים חדשים על בסיס זירקוניה
 
שיקום על 17 שתלים
 
 
 
 
 
 
לפני
 
2 כתרים ישנים במראה לא טבעי
 
2 כתרים ישנים במראה לא טבעי
 
 
 
 
 
אחרי
 
כתרים על בסיס זירקוניה, המתאימים במדוייק לשיניים הסמוכות
 
כתרים על בסיס זירקוניה, המתאימים במדוייק לשיניים הסמוכות
 
 
 
 
 
לפני
 
שיניים שחוקות ושבורות
 
שיניים שחוקות ושבורות
 
 
 
 
 
אחרי
 
4 כתרי זירקוניה
 
4 כתרי זירקוניה
 
 
 
 
 
לפני
 
שיניים צפופות, עם מוקדי עששת נרחבים. המטופל מסרב ליישור שיניים
 
שיניים צפופות, עם מוקדי עששת נרחבים. המטופל מסרב ליישור שיניים
 
 
 
 
 
אחרי
 
4 טיפולי שורש, 4 מבנים ו-4 כתרי זירקוניה
 
4 טיפולי שורש, 4 מבנים ו-4 כתרי זירקוניה
 
 
 
 
 
לפני
 
2 כתרים קדמיים ישנים
 
2 כתרים קדמיים ישנים
 
 
 
 
 
אחרי
 
הוחלפו ב-2 כתרים אסתטיים על בסיס זירקוניה
 
הוחלפו ב-2 כתרים אסתטיים על בסיס זירקוניה
 
 
 
 
לפני
 
כתרים ישנים על בסיס מתכת ושיניים עם סתימות ישנות
 
כתרים ישנים על בסיס מתכת ושיניים עם סתימות ישנות
 
 
 
אחרי
 
כתרים ישנים על בסיס מתכת ושיניים עם סתימות ישנות
 
ציפוי Emax, שלוש כתרים על בסיס חרסינה אחד
 
 
 
לפני
 
שן קדמית עליונה עם למינייט חרסינה לא מתאים
 
שן קדמית עליונה עם למינייט חרסינה לא מתאים
 
 
 
אחרי
 
שן קדמית עליונה עם כתר חרסינה אסטטי
 
שן קדמית עליונה עם כתר חרסינה אסטטי
 
 
 
לפני
 
לפני - 2 כתרים ישנים על בסיס מתכת שדרמו להכתמת החניכיים
 
הכתמת חניכיים בשל כתרי חרסינה על מתכת
 
 
 
אחרי
 
אחרי - 2 כתרים חדשים על בסיס זירקוניה
 
כתרים חדשים על בסיס זירקוניה, ללא הכתמה
 
 
 
לפני
 
לפני - 2 כתרים ישנים על בסיס מתכת שדרמו להכתמת החניכיים
 
2 כתרים ישנים על בסיס מתכת שגרמו להכתמת החניכיים
 
לפני
 
לפני - 2 כתרים ישנים על בסיס מתכת שדרמו להכתמת החניכיים
 
מחלת חניכיים חריפה
 
 
 
אחרי
 
אחרי - 2 כתרים חדשים על בסיס זירקוניה
 
2 כתרים חדשים על בסיס זירקוניה
 
אחרי
 
אחרי - 2 כתרים חדשים על בסיס זירקוניה
 
גשרים על שתלים