phone number
 
 
 
התקשרו עכשיו
 
073-7841672
 
זהו מספר מקשר
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
10 חוות דעת
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
מדארט- מרפאות שיניים
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

צילומי רנטגן דיגיטאליים

 
ציוד הרנטגן הדיגיטאלי, מתוצרת חברת פלנמקה הפינית, מאפשר לקבל איכות צילום גבוהה יותר, תוך חשיפת המטופל לכ10%- מכמות הקרינה (בהשוואה לצילום רנטגן רגיל).
לצילום הדיגיטאלי יכולת שמירה טובה יותר של הצילום לאורך זמן ואפשרות להוצאת / שליחת צילומים לייעוץ נוסף ללא הגבלה של כמות או מרחק.
 
 
 
במדארט צילומי רנטגן רגילים (קטנים) דיגיטאליים
 
רנטגן דיגיטאלי
 
 
 
 
 
במדארט צילומי רנטגן רגילים (קטנים) דיגיטאליים
 
רנטגן דיגיטאלי