phone number
 
 
 
התקשרו עכשיו
 
073-7841672
 
זהו מספר מקשר
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
מדארט- מרפאות שיניים
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ציפויי חרסינה ללא השחזה

 
 
 
לפני
 
שיניים צפופות וצהובות
 
שיניים צפופות וצהובות
 
 
 
 
 
אחרי
 
6 ציפויי חרסינה ללא השחזת השיניים המטופלות
 
6 ציפויי חרסינה ללא השחזת השיניים המטופלות
 
 
 
 
 
לפני
 
מטופלת בת 80, שיניים שחוקות וצהובות
 
מטופלת בת 80, שיניים שחוקות וצהובות
 
 
 
 
 
אחרי
 
8 ציפויי חרסינה ללא השחזה להחזרת מימדי השיניים ותמיכת השפה המקוריים
 
8 ציפויי חרסינה ללא השחזה להחזרת מימדי השיניים ותמיכת השפה המקוריים
 
 
 
 
 
לפני
 
שיניים אפורות בשל צביעת טטרציקלין (אנטיביוטיקה שקיבלה בילדותה)
 
שיניים אפורות בשל צביעת טטרציקלין (אנטיביוטיקה שקיבלה בילדותה)
 
 
 
 
 
אחרי
 
6 ציפויי חרסינה בכל לסת ו-4 ציפויי קומפוזיט בשיניים אחוריות
 
6 ציפויי חרסינה בכל לסת ו-4 ציפויי קומפוזיט בשיניים אחוריות
 
 
 
 
 
לפני
 
שיניים שחוקות וצהובות ושפה עליונה שקועה
 
שיניים שחוקות וצהובות ושפה עליונה שקועה
 
 
 
 
 
אחרי
 
ציפויי חרסינה לבנים , עם הבלטה לקבלת תמיכה טובה לשפה העליונה
 
ציפויי חרסינה לבנים , עם הבלטה לקבלת תמיכה טובה לשפה העליונה
 
 
 
 
לפני
 
5 שיניים שחוקות וצהובות. ניב ימנית עם כתר שהוא חלק מגשר גדול
 
5 שיניים שחוקות וצהובות. ניב ימנית עם כתר שהוא חלק מגשר גדול
 
 
 
אחרי
 
5 ציפויי חרסינה ללא השחזה מותאמים לחרסינה של הניב הימני
 
5 ציפויי חרסינה ללא השחזה מותאמים לחרסינה של הניב הימני
 
 
 
לפני
 
שיניים עם כתמים בעקבות שתיית מים עם עודף פלואור בילדות (פלורוזיס)
 
שיניים עם כתמים בעקבות שתיית מים עם עודף פלואור בילדות (פלורוזיס)
 
 
 
אחרי
 
6 ציפויי חרסינה ללא השחזה בצבע טבעי
 
6 ציפויי חרסינה ללא השחזה בצבע טבעי
 
 
 
לפני
 
המטופלת מעוניינת בשינוי אסתטי קדמי
 
המטופלת מעוניינת בשינוי אסתטי קדמי
 
 
 
אחרי
 
8 ציפויי חרסינה ללא השחזה
 
8 ציפויי חרסינה ללא השחזה
 
 
 
לפני
 
שיניים צהובות. סתימות ישנות. המרכזיות מוטות פנימה
 
שיניים צהובות. סתימות ישנות. המרכזיות מוטות פנימה
 
 
 
אחרי
 
8 ציפויי חרסינה ללא השחזה בצבע בהיר ומתאים יותר
 
8 ציפויי חרסינה ללא השחזה בצבע בהיר ומתאים יותר
 
 
 
לפני
 
שיניים שחוקות וצהובות. מצב  אופייני בגיל מבוגר
 
שיניים שחוקות וצהובות. מצב אופייני בגיל מבוגר
 
 
 
אחרי
 
8 ציפויי חרסינה ללא השחזה
 
8 ציפויי חרסינה ללא השחזה
 
 
 
לפני
 
לפני - שיניים צהובות, מטופלת מבקשת תיקון אסטתי
 
שיניים צהובות, מטופלת מבקשת תיקון אסטתי
 
 
 
אחרי
 
אחרי - 6 ציפויי חרסינה בלסת עליונה ו 8 ציפויי חרסינה בלסת תחתונה
 
6 ציפויי חרסינה בלסת עליונה ו 8 ציפויי חרסינה בלסת תחתונה