phone number
 
התקשרו עכשיו
073-7841672
 
זהו מספר מקשר
 
 
 
 
 
מדארט- מרפאות שיניים
 
 
 
 
 
 

ציפויי קומפוזיט - בונדינג

 
 
לפני
קדמיות מרכזיות עם שינוי צבע לאחר חבלה בילדות, ומוטות פנימה, חסר לטרליות
קדמיות מרכזיות עם שינוי צבע לאחר חבלה בילדות, ומוטות פנימה, חסר לטרליות
 
 
אחרי
בניית השיניים בקומפוזיט, הבלטת המרכזיות, שינוי צורה של הניבים לצורת לטרלית
בניית השיניים בקומפוזיט, הבלטת המרכזיות, שינוי צורה של הניבים לצורת לטרלית
 
 
לפני
חסר מולד של שיניים לטרליות. המרווח אינו זהה בשני הצדדים
חסר מולד של שיניים לטרליות. המרווח אינו זהה בשני הצדדים
 
 
אחרי
השלמת השיניים החסרות עי בניית קומפוזיט על קיבוע אחורי של סיבי זכוכית
השלמת השיניים החסרות עי בניית קומפוזיט על קיבוע אחורי של סיבי זכוכית
 
 
לפני
סגר קדמי פתוח שיניים צהובות
סגר קדמי פתוח שיניים צהובות
 
 
אחרי
הלבנה והארכה של השיניים ע״י ציפויי קומפוזיט לסגירה חלקית של המרווח
הלבנה והארכה של השיניים ע״י ציפויי קומפוזיט לסגירה חלקית של המרווח
 
 
לפני
שיניים לטרליות קטנות Peg Shape9
שיניים לטרליות קטנות Peg Shape
 
 
אחרי
הלבנת שיניים ובניית השיניים הלטרליות בקומפוזיט לגודל המתאים לשיניים סמוכות
הלבנת שיניים ובניית השיניים הלטרליות בקומפוזיט לגודל המתאים לשיניים סמוכות
 
לפני
שחיקה צווארית עם הגיל
שחיקה צווארית עם הגיל
 
אחרי
השלמת השיניים ע״י ציפויי קומפוזיט
השלמת השיניים ע״י ציפויי קומפוזיט
 
לפני
שיניים שחוקות ושבורות
שיניים שחוקות ושבורות
 
אחרי
השלמות קומפוזיט לציפוי 6 השיניים הקדמיות העליונות
השלמות קומפוזיט לציפוי 6 השיניים הקדמיות העליונות
 
לפני
חבלה בשיניים. שבר שן עליונה ושן תחתונה
חבלה בשיניים, שבר שן עליונה ושן תחתונה
 
אחרי
השלמות קומפוזיט מיידיות
השלמות קומפוזיט מיידיות
 
לפני
שיניים עם סתימות ישנות, שברים קטנים ושינויי צבע
שיניים עם סתימות ישנות, שברים קטנים ושינויי צבע
 
אחרי
4 ציפויי קומפוזיט
4 ציפויי קומפוזיט
 
לפני
שחיקה וחשיפה של צווארי השיניים
שחיקה וחשיפה של צווארי השיניים
 
אחרי
השלמת אזורי הנסיגה ע״י קומפוזיט ורוד, להדמיית החניכיים שנסוגו
השלמת אזורי הנסיגה ע״י קומפוזיט ורוד, להדמיית החניכיים שנסוגו
 
לפני
שן עליונה עם שבר להב
שן עליונה עם שבר להב
 
אחרי
להב שן משוחזרת עם חומר מרוכב במרפאה
להב שן משוחזרת עם חומר מרוכב במרפאה
 
לפני
לפני - שחיקה בשל חריקת שיניים
שחיקה בשל חריקת שיניים
 
אחרי
 אחרי - השלמות עם קומפוזיט והבלטת שיניים ליצירת קשת רציפה
השלמות עם קומפוזיט והבלטת שיניים ליצירת קשת רציפה
 
לפני
לפני - חסר מסוים בשיניים הלטרליות ואמייל דק ושקוף
חסר מסוים בשיניים הלטרליות ואמייל דק ושקוף
 
לפני
 אחרי - שישיית ציפויי קומפוזיט
אחרי - שישיית ציפויי קומפוזיט