phone number
 
 
 
התקשרו עכשיו
 
073-7841672
 
זהו מספר מקשר
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
מדארט- מרפאות שיניים
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
לפני
 
לפני - סגר הפוך ומשנן פתוח. המטופל לא מעוניין בתיקון על ידי ניתוחי לסת
 
סגר הפוך ומשנן פתוח. המטופל לא מעוניין בתיקון על ידי ניתוחי לסת
 
 
 
אחרי
 
אחרי - 6 ציפויי חרסינה בלסת עליונה וגשר של 7 שיניים בלסת תחתונה
 
6 ציפויי חרסינה בלסת עליונה וגשר של 7 שיניים בלסת תחתונה
 
 
 
 
לפני
 
תותבות ישנות, ניידות, לא מאפשרות לעיסה של מזון קשה. עם אבדן גובה וורטיקאלי של 1/3 פנים תחתון וצניחה פנימה של שתי השפתיים
 
תותבות ישנות, ניידות, לא מאפשרות לעיסה של מזון קשה. עם אבדן גובה וורטיקאלי של 1/3 פנים תחתון וצניחה פנימה של שתי השפתיים
 
 
 
 
 
אחרי
 
תותבות חדשות נתמכות שתלים, המאפשרות לעיסה יציבה וחזקה. תותבות חדשות בגובה נכון ותמיכה נכונה של שתי השפתיים
 
תותבות חדשות נתמכות שתלים, המאפשרות לעיסה יציבה וחזקה. תותבות חדשות בגובה נכון ותמיכה נכונה של שתי השפתיים
 
 
 
 
 
לפני
 
אבדן גובה וורטיקאלי בשל שחיקת שיניים, תמיכה מופחתת לשפה עליונה וצניחת זויות הפה
 
אבדן גובה וורטיקאלי בשל שחיקת שיניים, תמיכה מופחתת לשפה עליונה וצניחת זויות הפה
 
 
 
 
 
אחרי
 
הרמת גובה וורטיקאלי על ידי הרמת גובה שיניים אחוריות שנשחקו והחזרת אורך לקדמיות
 
הרמת גובה וורטיקאלי על ידי הרמת גובה שיניים אחוריות שנשחקו והחזרת אורך לקדמיות
 
 
 
 
 
לפני
 
תותבות ישנות שחוקות ושקועות, ספיגת עצם הלסת. אבדן גובה ותמיכה לשפה
 
תותבות ישנות שחוקות ושקועות, ספיגת עצם הלסת. אבדן גובה ותמיכה לשפה
 
 
 
 
 
אחרי
 
6 שתלים בלסת עליונה, 4 שתלים בלסת תחתונה ושיקום שמחזיר את הגובה לפנים ואת תמיכת השפה
 
6 שתלים בלסת עליונה, 4 שתלים בלסת תחתונה ושיקום שמחזיר את הגובה לפנים ואת תמיכת השפה
 
 
 
 
 
לפני
 
תותבות ישנות שחוקות ושקועות, ספיגת עצם הלסת. אבדן גובה ותמיכה לשפה
 
תותבות ישנות שחוקות ושקועות, ספיגת עצם הלסת, אבדן גובה ותמיכה לשפה
 
 
 
 
 
אחרי
 
6 שתלים בלסת עליונה, 4 שתלים בלסת תחתונה ושיקום שמחזיר את הגובה לפנים ואת תמיכת השפה
 
6 שתלים בלסת עליונה, 4 שתלים בלסת תחתונה ושיקום שמחזיר את הגובה לפנים ואת תמיכת השפה